Telefon: +420 724 231 412 | Email: tachov.oms@seznam.cz | Adresa: Stadtrodská 1516, 347 01 Tachov | ČÚ: 198 023 6389/0800 | IČ: 67777830

Akce střelectví

Okresní přebor 2022

autor: | 13. 03. 2022 | Akce střelectví

Českomoravská myslivecká jednota z.s. – Okresní myslivecký spolek, T.G.M. 1326, 347 01 Tachov

střelecká komise pod záštitou okresní myslivecké rady OMS ČMMJ pořádá

dne

7.5.2022

OKRESNÍ PŘEBOR

  střelecká soutěž na střelnici

v Lomu u Tachova

Rozsah střelby  1 x 25 Lovecký skeet  a  1 x 25  Automatický trap

Poplatek – 400,- korun (položky se sčítají)

K4M – 4 x 10 ran na terč srnce, kamzíka, kňoura a lišky

Poplatek – 100,- Korun

JEDNÁ SE O SAMOSTATNÉ SOUTĚŽE – BROKOVÁ STŘELBA / KULOVÁ STŘELBA

Program :

tréninky se konají od začátku dubna a to každé úterý a čtvrtek od 17 hodin

7.5.2022 – hlavní závod   –   8,00 – 8,45 hod. přihlášky a losování

9,00 hodin – zahájení závodu

       13,00 hodin – vyhlášení výsledků

Organizace:  Závod se koná za každého počasí, střílí se dle střeleckého řádu ČMMJ.

LS a AT – brok. velikosti  2,0 – 2,5 mm

U přeboru K4M je povolená optika libovolného zvětšení

Pořadatelé si vyhrazují právo změny v organizaci střelby a závodu.

Konec přihlášek je v době ukončení první rundy na K4M  a nebo na LS !!!

Závodu o pořadí  OP se mohou účastnit členové registrovaní při OMS Tachov,

ostatní mimo pořadí přeboru jsou vítáni.

Občerstvení : Zajištěno

  Zdravotní služba : OMS Tachov

Sbor rozhodčích : OMS Tachov

                                                                                                                                   Střelecká komise